Consulta de psiquiatria Doctor Sarró

A la Consulta Sarró portem molts anys ajudant als nostres pacients en el tractament dels trastorns psiquiàtrics i psicològics.

 

Iniciada cap el 1930, quan en Ramon Sarró va tornar d'una estada amb el Dr. Sigmund Freud a Viena, va estar dirigida durant més de cinquanta anys pel seu fill el Dr. Artur Sarró. Des de la seva mort al agost de 2008, la consulta està dirigida pel seu net, Salvador Sarró.

 

La psiquiatria ha viscut importants avenços en el darrer segle, avenços que hem anat incorporant en el tractament dels nostres pacients. Els nous coneixements en el camp de les neurociències han donat als especialistes importants eines per ajudar a les persones a recuperar el més preuat i transcendental dels benestars, el psicològic o mental.

1/5

Actualment disposem d’importants eines diagnòstiques i terapèutiques. Els nostres professionals avaluaran detalladament cada cas, decidint i proposant la intervenció més adient.

 

L’experiència acumulada, tant en el diagnòstic om en el maneig de les diferents eines terapèutiques ens permeten proposar a cada pacient la estratègia de tractament més adient amb la seguretat de que el nostre millor avalar és haver pogut ajudar a mils de persones patint situacions i malalties similars.

 

Ens preocupem exclusivament pels nostres pacients, i per que rebin el millor tractament possible. No esmercen esforços en aquesta finalitat i tot el nostre equip s’esforçarà en aquesta finalitat.

 

La nostra missió es oferir el millor tractament mèdic i ètic als pacients atesos a la nostra consulta, vetllant pel seu benestar alhora que buscant l’excel·lència en el servei assistencial i tracte personal.