Dr. Salvador Sarró, MD PhD

Psiquiatre a Barcelona

-  Col·legiat núm. 27.765 (COMB)

-  Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la  Universitat de Barcelona

-  Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona

-  Professor a la Facultat de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya

-  Cap del Servei de Psiquiatria del Hospital General de Granolles

-  Cap de gestió de la Fundació Fidmag Research Foundation

Dr. Salvador Sarró, metge psiquiatre especialista en el tractament de la depressió i trastorns d'ansietat
Salvador Sarró és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i es va formar com a especialista MIR en psiquiatria a l'Institut de Psiquiatria de l'Hospital de la Mar. Ha treballat en diferents serveis de psiquiatria i vocal de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Ha estat director de el Servei de Psiquiatria de l'Hospital General de Granollers i és professor a la facultat de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya.
 
Actualment és membre de l'equip directiu de la fundació FIDMAG Research Foundation i co-Investigador Principal de el Centro de Investigación en Red de Salud Mental (CIBERSAM) de l'Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovación) i de l'AGAUR de la Generalitat de Catalunya.
 
Els interessos en investigació de Dr Sarró centren en els estudis sobre els trastorns mentals més greus, combinant els estudis farmacològics i no farmacològics amb els estudis dels substrats neurobiològics emprant tècniques de neuroimatge amb ressonància magnètica cerebral.
 
El Dr. Sarró té una àmplia experiència en l'abordatge dels trastorns d'ansietat, trastorn obsessiu-compulsiu, fòbies i trastorn afectius, com la depressió major recurrent i el trastorn bipolar. La seva llarga trajectòria li ha conferit una gran experiència en el maneig dels diferents tractaments farmacològics, tant dels habituals (inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina, antidepressius d'acció dual), i alhora un expert en el maneig de fàrmacs d'eficàcia contrastada, com poden ser els antidepressius tricíclics o els inhibidors de la monoaminooxidasa (IMAO), o dels més nous fàrmacs com la esketamina.