Una família de psiquiatres

Llibres-2.jpg

La nostra consulta va començar la seva activitat al 1930, quan en Ramon Sarró comença la seva carrera professional com psiquiatre a Barcelona. El seu pare ja era metge, i va continuar amb tota una nissaga de metges i psiquiatres: tres dels seus quatre fills van ser psiquiatres (Artur, Albert i Blanca). Dels vuit nets, sis són metges, tres d’ells psiquiatres.

 

Ramon Sarró i Burbano (1900-1993) va completar la seva llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb una estada de diversos anys a Viena, on havia estat acceptat per psicoanalitzar-se en el grup que liderava el professor Sigmund Freud. En tornar a Barcelona va treballar a diferents centres psiquiàtrics y va ser professor universitari. Al 1950 va obtenir la càtedra de Psiquiatria de la Universitat de Barcelona, càrrec que va ocupar entre 1950 i 1970, període durant el que també va dirigir el Servei de Psiquiatria del Hospital Clínic de Barcelona.

 

Persona d’una gran inquietud intel·lectual, va mantenir una postura eclèctica i pragmàtica cap als avenços i importants canvis que es van produir a la psiquiatria durant la segona meitat del segle XIX. Va mantenir col·laboracions amb els principals pensadors i psiquiatres del estranger, incorporant al nostre entorn els diferents avenços i innovacions que es van produir durant aquell període.

 

El professor Ramon Sarró va ser una persona d’una immensa cultura i erudició, coneixement que va plasmar en gran número d’articles i comunicacions. Lector incansable, col·leccionà durant la seva vida una biblioteca que va arribar a tenir uns 60 mil exemplars, que va donar a la seva mort a la Biblioteca Nacional de Catalunya. Al 1987 se li va concedir la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

 

El seu fill Artur Sarró i Martín (1933-2008) es va incorporar a la consulta el 1956. Dialogant i de tracte proper i afable, al llarg dels més de 50 anys com psiquiatre es va preocupar per aconseguir el màxim benestar dels seus pacients, fent de l'honestedat la seva bandera i guanyant-se així el seu respecte i estima.

 

Les seves inquietuds culturals van portar a més a conrear diferents aficions científiques i naturalístiques. Gran aquariòfil en la seva joventut, posteriorment es va interessar per l'ornitologia, per estendre després els seus interessos cap a tot el món natural. Iniciador del proteccionisme de la natura al nostre país, va contribuir a aquesta tasca amb articles científics i periodístics.

 

Viatger incansable, va recollir en col·leccions fotogràfiques i pel·lícules els relats dels seus viatges per tot el món, i molt singularment pel continent Africà, pel qual sentia una gran passió. Totes aquests aficions les compartia amb entusiasme amb amics i interessats en reunions i conferències, activitats per les quines va rebre distincions i reconeixements.

 

En Salvador Sarró i Maluquer (1965) es doctor en medicina i treballa al centre des de 1992. Especialitzat en Psiquiatria, va rebre la seva formació com especialista al Centre Psiquiàtric de l’IMAS (antic IMPU, avui en dia inexistent) a Barcelona. 

 

Ha treballat a diferents hospitals. L’any 2000 va ser Cap de Servei de Psiquiatria a l'Hospital General de Granollers, un projecte innovador fruit de la col·laboracio de l'Hospital amb les Germanes Hospitalàries.

 

Actualment, a més a més de la seva pràctica particular, forma part del equip directiu de la Fundació de Recerca FIDMAG, i investigador del CIBERSAM, una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.