Neuropsicologia

Tot sovint els nostres pacients presenten alteracions de les funcions cognitives: memòria i atenció principalment.

 

Les exploracions neuropsicològiques estan dissenyades per ajudar a avaluar un possible deteriorament de les funcions cognitives cerebrals superiors, com la memòria, la atenció, el llenguatge o la resolució de problemes entre d’altres.

 

Estan especialment indicades quan se sospita un deteriorament d’aquestes capacitats, amb la finalitat d’objectivar-les i mesurar-les. Ajuden a detectar quadres incipients de deterior cognitiu i fer-ne el seu seguiment. També són molt útils per ajudar a establir el diagnòstic diferencial entre diferents patologies que el poden causar.

 

Sovint és constitueixen en una important eina complementària que ajuda a la resta de professionals per orientar cada cas i orientar o optimitzar un tractament o controlar-ne la seva evolució i progressió.