• Societat Catalana de Psiquiatría

Antipsicòtics en el tractament de l’esquizofrènia


Tratamiento esquizofrenia

En els pacients en tractament per esquizofrènia que no compleixin criteris d’ultraresistència (entesa com a resistència fins i tot a clozapina), no es recomana a la pràctica rutinària l’ús de combinacions de tres o més antipsicòtics.

 

Antipsicóticos en el tratamiento de la esquizofrenia

En los pacientes en tratamiento por esquizofrenia que no cumplan criterios de ultraresistència (entendida como resistencia incluso a clozapina), no se recomienda a la práctica rutinaria el uso de combinaciones de tres o más antipsicóticos.

121 views0 comments