• Societat Catalana de Psiquiatría

Antipsicòtics en el tractament de l’esquizofrènia


En els pacients en tractament per esquizofrènia que no compleixin criteris d’ultraresistència (entesa com a resistència fins i tot a clozapina), no es recomana a la pràctica rutinària l’ús de combinacions de tres o més antipsicòtics.

Antipsicóticos en el tratamiento de la esquizofrenia

En los pacientes en tratamiento por esquizofrenia que no cumplan criterios de ultraresistència (entendida como resistencia incluso a clozapina), no se recomienda a la práctica rutinaria el uso de combinaciones de tres o más antipsicóticos.

119 views0 comments

Tel: 93 451 59 40

C/ Provença 156, 4rt 3ª            08036  -  Barcelona

© 2020 Centre Mèdic Sarró

psiquiatra salvador sarro, psiquiatra dr sarro, psiquiatra barcelona, psiquiatra a barcelona, psiquiatra online, toc, depressio, ansietat, insomni, esquizofrenia, bipolar
neuròleg eduard tolosa, neuròleg dr tolosa, neuròleg barcelona, neuròleg a barcelona, neuroleg en barcelona, parkinson, discinesias, distonies, malalties neurodegeneratives, tremolor, trastorns del moviment

Darrera actualització:

9 de maig de 2020