Psiquiatria

El psiquiatre és el professional metge amb els coneixements i capacitats per fer una avaluació acurada de cada cas i determinar amb més precisió quin és el problema o trastorn subjacent. Només així es poden saber o indicar les accions i mesures a seguir. La seva formació en medicina li permet discriminar entre els diferents orígens dels símptomes. La formació específica en salut mental, psicoteràpia i farmacologia li permet determinar els millors tractaments per recuperar l’equilibri.

 

Com a qualsevol altra especialitat mèdica, el psiquiatre ha de poder establir un diagnòstic etiològic i descartar altres patologies, fent el diagnòstic diferencial, entre els possibles causants dels símptomes. Ha de poder dictaminar si els símptomes tenen un origen psíquic primari, o hi ha una altra patologia de tipus orgànic que els pot explicar millor. Els coneixements i l’experiència són determinants per poder-ho fer d’una forma adequada..

 

Quan sigui pertinent, és també el professional més capacitat per manegar els distints tractaments que es poden fer servir. Els medicaments solen ser necessaris en el tractament dels trastorns psiquiàtrics, i la seva aparició ha suposat un gran alleugeriment per la gent que pateix trastorns nerviosos, que així poden trobar una curació i recuperar una vida normalitzada.

 

No obstant, es necessita molta pràctica, i una gran expertesa i habilitat per indicar el medicament més adequat i la dosis més pertinent per cada propòsit específic. A més, alguns pacients han de revisar els medicaments que ja s’estan prenent, i valorar en cada cas si cal reduir o ajustar la dosis.

 

En contra del que podria semblar, la psiquiatria es una especialitat molt agraïda, en la que la resposta a trastorns que provoquen grandíssims patiments i malestar és molt bona.