Al nostre centre acumulem una gran experiència en el diagnòstic i tractament dels trastorns psiquiàtrics més comuns, com són el trastorn depressius, els trastorns d’ansietat i tota mena de pors i fòbies. Aquests trastorns, molt freqüents a la població general i que generen unes importants limitacions, sovint requereixen d’una adequada valoració i d’un abordatge específic per resoldre’ls satisfactòriament. La nostra finalitat es lluitar per una recuperació òptima de cada pacient.

 

Tanmateix estem acostumats al diagnòstic i tractament d’aquells pacients amb patologies o evolucions més difícils. poden oferir avaluacions i tractament d’aquells pacients amb trastorns psiquiàtrics més greus, com la esquizofrènia o d’altres trastorns psicòtics, les depressions recurrents o el trastorn bipolar.

La nostre visió de la medicina i del tractament dels trastorns mentals comporta un treball en equip. Un tractament de primera qualitat implica que els professionals han de comunicar-se entre si per desenvolupar una visió de 360 graus del pacient. La comunicació periòdica amb els terapeutes, psicòlegs, internistes i altres especialistes és fonamental per a la pràctica una bona medicina.

1. Primera visita i avaluació diagnòstica  (25-45 minuts)

2. Visites de seguiment i control (aprox. 20-30 minuts)

3. Visites de psicoteràpia (50 minuts)

4. Visites de segona opinió i revisió de casos (aprox. 60-90 minuts)

5. Exploracions neuropsicològiques (generalment unes 2 hores)